เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย พาราโบลา
 
Runtime: 50m 47s | Views: 5771 | แสดงความคิดเห็น: 0

Add Video To Your Social Bookmarks!
แสดงความคิดเห็นกับวีดีโอนี้
 

Please help keep this site FUN, CLEAR, and REAL..
Flag this video : Feature This! - Innappropiate

ข้อมูลรายละเอียดวีดีโอ
 
Rating (0 votes): Not yet rated
Added: 17-09-2013
From: mana ( Send PM )
(1756) | (0) | (0)

Description:
คณิตศาสตร์
Catalog: สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
Tags: เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย  พาราโบลา 

Video URL :
Embed URL: